Hotline 0909141772

Home » Danh mục sản phẩm » Gói hút oxy loại cuộn

Gói hút oxy loại cuộn

goi-hut-oxy-loai-cuon

Gói hút oxy loại cuộn dành cho sản xuất tự động

Gói hút oxy loại cuộn dành cho sản xuất tự động

Đóng gói dạng cuộn liên tục, tự động đưa vào máy móc, vào vị trí quy định trong máy đóng gói thực phẩm. Có thể cải thiện đáng kể năng suất lao động, thích hợp cho các nhà máy sản xuất hàng loạt.