Hotline 0909141772

Category Archives: Máy hỗ trợ đóng gói tự động

Máy đóng gói kèm gói hút oxy

Máy hỗ trợ đóng gói tự động dùng kèm với gói hút oxy có tính năng và tiêu chuẩn sau: Các tính năng:  1. Tích hợp sản xuất các thiết bị đóng gói, tốc độ cao và đầu vào chính xác, cắt gói chính xác.   2. Kích thước máy nhỏ không chiếm không gian, […]

Gói hút oxy loại cuộn

Gói hút oxy loại cuộn dành cho sản xuất tự động Đóng gói dạng cuộn liên tục, tự động đưa vào máy móc, vào vị trí quy định trong máy đóng gói thực phẩm. Có thể cải thiện đáng kể năng suất lao động, thích hợp cho các nhà máy sản xuất hàng loạt.