Hotline 0909141772

Category Archives: Thực phẩm đông lạnh

Gói hút oxy dòng KWX

Gói hút oxy dòng KWX có đặc tính: – In tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Trung hoặc in theo yêu cầu.  – Chủng loại: Gói hút Oxy thuộc loại vô cơ  phản ứng khi gặp nước.  – Công  năng:  Có  1  mặt  là  dùng  nguyên liệu vải không dệt. Tiếp xúc với nước, hơi nước, không khí […]

Gói hút oxy dòng YF

Gói hút oxy dòng YF có đậc tính: – In tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Trung hoặc in theo yêu cầu.  – Thành phần hữu cơ dùng thực phẩm bảo quản ở nhiệt độ thấp  – Khử oxy và sinh ra CO2, tiếp xúc với không khí lập tức xảy ra phản ứng khử […]

Gói hút oxy dòng YC-MB

Gói hút oxy dòng YC-MB có đặc tính: – In tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Trung hoặc in theo yêu cầu.  – Thành phần hữu cơ  – Khử oxy và sinh ra CO2, tiếp xúc với không khí lập tức xảy ra phản ứng khử oxy.   – Loại  3 tầng(có  1  lớp  giấy […]

Gói hút oxy dòng QT-MB

Gói hút oxy dòng QT-MB có đặc tính: – In tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Trung hoặc in theo yêu cầu.  – Thành phần vô cơ phản ứng tự nhiên –  Loại  3  tầng(có  1  lớp  giấy  thấm  dầu  thấm nước) , khả năng chịu dầu chịu nước cao.  – Xảy  ra  phản  ứng  khử […]