Hotline 0909141772

Category Archives: Hữu cơ

Gói hút oxy dòng C-MB

Gói hút oxy dòng C-MB có đặc tính: – In tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Trung hoặc in theo yêu cầu.  – Chủng loại: gói hút Oxy dành cho cà phê  – Công năng: có khả năng khử cả oxy và CO 2 ,  – Phù hợp với sản phẩm hấp thụ O 2 […]

Gói hút oxy dòng YF

Gói hút oxy dòng YF có đậc tính: – In tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Trung hoặc in theo yêu cầu.  – Thành phần hữu cơ dùng thực phẩm bảo quản ở nhiệt độ thấp  – Khử oxy và sinh ra CO2, tiếp xúc với không khí lập tức xảy ra phản ứng khử […]

Gói hút oxy dòng YC-MB

Gói hút oxy dòng YC-MB có đặc tính: – In tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Trung hoặc in theo yêu cầu.  – Thành phần hữu cơ  – Khử oxy và sinh ra CO2, tiếp xúc với không khí lập tức xảy ra phản ứng khử oxy.   – Loại  3 tầng(có  1  lớp  giấy […]